top of page

Retourneren

GCMA-algemeen-wit-95.png

1. Het retourneringsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de goederen te retourneren.

2. Retourtermijn

De retourtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de retournering

Om het retourneringsrecht uit te oefenen, moet u ons (GCM-A, Berlarij 104, 2500 Lier, België,+32 495 221 444, ceulemans.greet@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk, per post of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de goederen te retourneren. U kunt hiervoor een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw retourneringsrecht.

4. Naleving van retourneringstermijn

Om de retourtermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het retourneringsrecht te verzenden voordat de retourtermijn is verstreken.

5. Gevolgen van retour

Als u de goederen retourneert, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de goederen te retourneren, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de goederen te retourneren aan ons (GCM-A), terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

 

9. Compensatie van de waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

bottom of page